Skip to main content

Hoe kun je je tijdens je promotie voorbereiden op niet-academisch werk

Slechts 1 op de 3 promovendi blijft in de wetenschap na hun promotie. Toch staat voorbereiden op niet-academisch werk laag op de prioriteitenlijst van de meeste promovendi. In deze blog leg ik uit waarom dat eigenlijk heel begrijpelijk is én geef ik tips om meer over niet-academisch werk te leren.

Afbeelding: Hudson Hintze

De wereld waar je in zit

Het CBS schreef in 2020: ‘Van de personen met een doctorstitel zijn bijna 2 op de 3 buiten de academische wereld werkzaam.’ De meesten die aan een promotietraject beginnen weten wel dat er niet voor iedereen plaats zal zijn aan de universiteit na afloop van het traject. Toch betekent dat niet dat promovendi veel tijd besteden aan oriëntatie op de arbeidsmarkt. Mijn ervaring is dat het hebben van een kleine kans om in de wetenschap te blijven juist de vastberadenheid kan vergroten om die kleine kans niet te laten schieten.

Wat je moet doen om in de wetenschap te blijven lijkt ook heel concreet: je proefschrift afmaken, publiceren, netwerken, subsidies aanvragen. En dan eigenlijk ook nog: lesgeven, samenwerken met anderen, spreken op congressen en aan valorisatie doen. Dat vraagt veel van je. Niet zo gek dat je niet toekomt aan nadenken over alternatieve carrièrepaden. Er is weinig tijd en ruimte in je hoofd voor het voorbereiden op niet-academisch werk.

Soms kom je wel eens iemand tegen uit een andere sector, maar over het algemeen werk je in een bubbel van mensen die in de wetenschap zijn gebleven.

Bedenk eens voor jezelf: hoe vaak spreek je iemand die wat anders is gaan doen?

Uit je bubbel komen

Werken aan je wetenschappelijk carrière vraagt veel van je, dus de vraag is hoe kan je je voorbereiden op niet-academisch werk zonder daar veel tijd aan kwijt te zijn? Hoe kun je dit op een manier doen die voor jou inspirerend werkt?

Drink thee of koffie

Ga eens thee of koffie drinken met iemand die je al kent en die in een andere sector werkt. Vraag of je wat mag vragen over wat voor werk hij/zij doet. Je hoeft de baan van die ander niet per se te ambiëren om zo’n gesprek aan te gaan. Zie het als een mooi startpunt van je verkenning.

Ga eens naar een niet-academisch congres

In allerlei werkvelden worden congressen georganiseerd waar je op een laagdrempelige manier meer te weten komt over het werk in die sector. Van Nationaal Bibliotheekcongres, tot de Dag van de Coach. Ik bedoel dan dus geen banenmarkt, maar inhoudelijk congressen vanuit een beroepsorganisatie. Zoek maar eens online op ‘congres’ + een zoekwoord gericht op een voor jou interessant werkveld.

Als je graag verder wilt met thema’s uit je onderzoek in je toekomstige werk kun je gericht op zoek gaan naar congressen waar die thema’s ook centraal staan.

Werk samen met niet-academische partners

Als je met iemand samenwerkt leer je meer over het werk dat die ander doet. Misschien kun je er zelfs een keer langsgaan? Je projecten moeten er zich natuurlijk voor lenen, maar er zijn verschillende dingen mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld vragen of je iemand mag interviewen voor een tijdschrift of samen met diegene iets schrijven. Zo kost het je geen extra tijd en sla je twee vliegen in één klap. Andere vormen van samenwerking kunnen zijn: samen iets organiseren (een lezing?) of stagiaires aan de slag laten gaan bij die andere organisatie.

Doe onderzoek naar niet-academisch werk

Zoek de ruimte om je verkenning van niet-academisch werk onderdeel te maken van je onderzoek. Schrijf in de literatuurbespreking ook over wat er in professionele kringen over een onderwerp is geschreven. Of neem de verwerking van wetenschappelijke inzichten in niet-academische kringen expliciet als onderwerp van een paper. Nog een optie is om studenten in een opdracht aan de slag te laten gaan met het interviewen van beroepsbeoefenaars.

Met andere woorden: wees je eigen zoektocht ten dienste daar waar het kan.

In deze blog heb ik gefocust op hoe je in de context van je academische werk meer in aanraking kunt komen met andere werkvelden. Er zijn natuurlijk nog tal van andere stappen die je kunt nemen om te achterhalen wat welk werk of welke werkgever bij je past:

Je kan onderzoeken welke waarden belangrijk voor jou zijn in je werk

Of welke kwaliteiten en vaardigheden je graag inzet