Skip to main content

Vergoeding van loopbaanbegeleiding door de universiteit

Wist je dat je als promovendus of docent recht hebt op vergoeding van loopbaanbegeleiding door de universiteit als je twee jaar of langer in dienst bent? Je rechten zijn in de CAO vastgelegd, maak er gebruik van.

vergoeding

Hoe weet ik of ik recht heb op vergoeding van loopbaancoaching door de universiteit?

Als promovendus, docent of universitair docent val je onder de CAO Nederlandse Universiteiten. Het recht op loopbaancoaching is daarin duidelijk vastgelegd.

In artikel 6.5 van de CAO staat:

‘Aan iedere werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd van twee jaar of meer zal de gelegenheid worden geboden een loopbaanadvies in te winnen bij een professionele organisatie. De kosten van dit advies zijn voor rekening van de werkgever. Deze mogelijkheid zal op een zodanig tijdstip worden geboden dat de inhoud bruikbaar is voor een individueel begeleidingstraject, gericht op het vermeerderen van de kansen op de interne of externe arbeidsmarkt.’

Daarnaast moet de werkgever de promovendus faciliteren in behouden/verbeteren van mijn arbeidsmarktpositie (artikel 6.10): ‘Het op peil houden en ontwikkelen hiervan zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verplichting van werkgever en werknemer.’

Hoe kan ik aanspraak maken op mijn recht op vergoeding?

Je kan er zelf op aansturen om loopbaancoaching onderdeel te maken van je scholingsplan. Als je advies wilt over hoe dit aan te pakken kun je terecht bij het Promovendi Netwerk Nederland.

Wat kan er nog meer onder dit recht vallen?

Onder het werken aan je arbeidsmarktpositie kunnen ook stage of scholing op arbeidsmarktgerichte competenties vallen. Met andere woorden de universiteit zou je ruimte moeten geven om jezelf voor te bereiden op je volgende stap. Het laatste jaar van je aanstelling is daar een goed moment voor.

Meer inspiratie nodig voor jouw zoektocht? Onderzoek wat je zelf al tijdens je aanstelling kunt doen om je voor te bereiden op niet-academisch werk.